DHL

DHL

Hľadanie zamestnancov nie je jednoduché, tobôž, ak hiruje nadnárodná spoločnosť, ktorá je jednotkou na trhu európskej logistiky. Ak však skutočne poznáte svoju cieľovú skupinu, môžete vytvoriť mediamix, ktorý dokáže atypicky, no napriek tomu veľmi presne zasiahnuť tých, o ktorých stojíte. Naše spojenie s DHL trvá už roky a sme nadšení za možnosť pomáhať tejto prosperujúcej značke hľadať ďalších šikovných kolegov.


Zadanie: 

Vytvorte HR kampaň na nábor zamestnancov do novo-otvoreného skladu DHL Supply chain. 
Ako sme premýšľali: 

Pri tvorbe HR kampaní treba vždy myslieť na to, koho hľadáte. Na základe tejto informácie viete zvoliť vždy ideálny mediamix. V prípade kampane novo-otvoreného skladového centra v Ivanke pri Dunaji sme oslovovali najmä ľudí z regiónu, s nižším dosiahnutým vzdelaním, ktorí hľadajú stabilitu nadnárodnej spoločnosti.

Riešenie: 

Vytvorili sme webstránku www.chcembytvdhl.sk , na ktorú sme umiestnili pracovné inzeráty. Pri tvorbe kampane sme okrem sociálnych sietí, PPC bannerov či Google reklamy využili aj atypické médiá, ako dedinské rozhlasy či nástenky na obecných úradoch v obciach v okolí Ivanky pri Dunaji. Podarilo sa nám naplniť všetky ciele kampane.

Výsledok: 

K dnešnému dňu sme do DHL (v rámci všetkých našich HR kampaní) priniesli už viac ako 600 nových zamestnancov.
Výsledky kampane v číslach
600nových zamestnancov
1000+prijatých životopisov
4 mesiacetrvania kampane