Národná transfúzna služba SR

Národná transfúzna služba SR

Klient

Národná transfúzna služba SR je štátna inštitúcia, ktorá sa zaoberá odberom darovanej krvi a krvnej plazmy na celom Slovensku

Zadanie

Vytvoriť komunikačnú a marketingovú stratégiu Národnej transfúznej služby SR pri zavedení odberu krvnej plazmy na Slovensku

Ako sme premýšľali

Hoci väčšina Slovákov pojem krvná plazma už počula, nie každému je jasné, prečo by ju mal ísť darovať.

Riešenie

Vytvorili sme jasné myšlienky - „Mám zlato v krvi” a „daruj krvnú plazmu, daruješ zdravie”, ktoré jednoducho a zrozumiteľne poukázali na unikátnosť a schopnosť krvnej plazmy. Krvnú plazmu sme prirovnali k zlatu pre jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť, zlatú farbu sme využili aj v grafike znázorňujúcu kvapku krvi. V spolupráci s odborníkmi sme si definovali znaky skupiny potenciálnych darcov krvnej plazmy. Na základe týchto údajov sme cez rôzne online a offline médiá komunikovali zavedenie krvnej plazmy na Slovensku a povzbudzovali ľudí k darcovstvu. V rámci propagácie nám napadol ďalší rozmer „zlata v krvi”, čo sme ako metaforu použili v spolupráci so zlatými olympionikmi Matejom Tóthom a Zuzanou Rehák Štefečekovou, ktorí sú hlavnými ambasádormi tejto kampane.

www.mamzlatovkrvi.sk