niečo o nás...

Marmot & Crow poskytuje tvorbu komplexných marketingových stratégií a ich realizáciu. Stavia na bohatých skúsenostiach s najväčšími projektami v regióne a ponúka klientom neštandardný prístup a na mieru šité služby.

Veľmi silnou stránkou našej spoločnosti je spojenie výkonnostného marketingu a kreativity. Poskytované služby sú vždy postavené na jasných cieľoch a očakávaniach s pridanou hodnotou jedinečnosti a nešablónovosti.

Popri vysokej kvalite nášho tímu a služieb radi staviame spoločný vzťah na success fee modeloch.

Cieľom Marmot & Crow rozhodne nie je vytvoriť fabriku, preto nám veľmi záleží na tom, aby práca na zadaniach bola zábavou tak pre klienta, ako aj pre nás. Rozumieť si s klientom a posúvať sa s ním vpred nás napĺňa a baví.

Budeme radi, keď sa s nami budete baviť aj vy.