Brand archetypy: REBEL (Maverick, Outlaw)

Brand archetypy: REBEL (Maverick, Outlaw)

Všetci máme divokú stránku a archetyp značky Rebel vstupuje do našej hlbokej túžby po nesúlade, až vzbure. Rebel odhodí spoločenské normy a snaží sa ich zničiť, len aby sa veci znova vytvorili tak, ako by mali byť.


,,Viva la revolución!”

MOTTO: Pravidlá sú na to, aby sa porušovali
TÚŽBA: Revolúcia
CIEĽ: Zničiť to, čo nefunguje
STRACH: Byť bezmocný
STRATÉGIA: Narušte, zničte alebo šokujte
DAR: Radikálna sloboda
MOTIVÁCIA: MajstrovstvoRebel, ktorý má vo svojej podstate rušivú silu, má za cieľ rozhýbať veci, či už pre osobný prospech alebo pre dobro ostatných. Smerom k negatívnemu koncu archetypu je Rebel vyprovokovaný k hnevu, keď sa stretne s osobným priestupkom. Nevadí, že sa ho ostatní budú báť, pretože strach sa považuje za moc.

Pozitívne je, že Rebel znepríjemňuje ostatným status quo v nádeji, že vyvolá zmenu. Napríklad, veľa aktivistov za občianske práva zapojených do pokojných demonštrácií stále zostáva príkladom archetypu Rebel v akcii.

Rebel je kontrakultúrna sila schopná uvoľniť tabu spoločnosti (sex, drogy a rock ‘n’ roll) A robí to tak, že sa dostane do temnej časti ľudskej prirodzenosti. Akákoľvek značka, ktorá sa snaží oslobodiť (alebo iných) od represií a vymaniť sa z prevládajúcej dominantnej kultúry, je Rebel.
Značka Rebel v akcii
Značky postavené mimo zákon môžu buď posilniť pochybné morálne hodnoty, alebo zvrhnúť represívny režim. Tieto značky sa spoliehajú na marketing, ktorý kladie dôraz na riskovanie a odklon od súčasného status quo. To sa dá dosiahnuť pomocou snímok, ktoré sú buď temné a deštruktívne, alebo odvážne a revolučné. Často existuje určitý prvok hodnoty šoku, či už extrémny alebo jednoducho chytrý alebo neočakávaný vtip.


Organizačná kultúra značiek Rebel je často sama o sebe revolučná, pretože zamestnanci sa zvyknú označovať ako Rebeli a vášeň, ktorú majú, je viditeľná počas celej ich práce.Zákazník Rebela
Zákazník Rebela sa môže cítiť ako vyhadzov z dominantnej kultúry. (Napríklad príslušníci menšinových skupín, ktorí sa cítia na okraji spoločnosti.) Odcudzenie je spúšťačom, ktorý môže viesť k hnevu. Zákazníci mimo zákona dostávajú kopy od riskantného správania a môžu sa podieľať na sebadeštruktívnych činoch, aby sa cítili „zle“. Mladí ľudia, ktorí sa chcú „ocitnúť“, často prekonávajú tendenciu Prieskumníka a pokračujú až do stavu Outlaw, keď sa cítia zvlášť odcudzení.


Zákazníci mimo zákon sú priťahovaní k pikantnosti, sú radi šokovaní alebo politicky nekorektní. Majú hlboko zakorenenú túžbu po slobode. Napriek tomu prekvapivo môžu byť medzi okrajovými spotrebiteľmi aj dobre upravení členovia spoločnosti, ktorí dodržiavajú zákony, a ktorí jednoducho cítia potrebu každú chvíľu vypustiť paru.


Značky s vyšším revolučným zameraním majú tendenciu vyhýbať sa mainstreamu kvôli potenciálu uraziť a budú sa musieť dostať k zákazníkom prostredníctvom cielených osobitných záujmových skupín a virtuálnych uzlov.Značky v tomto archetype: Virgin, Harley Davidson, PayPal, Diesel, MTV, VANS